YETKİ BELGELERİMİZ

C2 YETKİ BELGESİ

C2 yetki belgesi Uluslararası ticari eşya taşımacılığı alanında özmal araçları ile taşıma yapacaklara verilir.

R2 YETKİ BELGESİ

R2 yetki belgesi ticari amaçla Uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. R2 yetki belgesi olan firmalar öz mal parkı haricinde piyasadan kiralık araç temin etme hakkına sahiptirler.

K1 YETKİ BELGESİ

K1 Yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Bu belge türünde taşıma yapacak firmalar gerek ithalatçı gerekse ihracatçıya sadece öz mal araçları ile hizmet verebilirler.